Medlemskab

Medlemskab - jolleleje mm.


Sejlerskolen (første års sejlere) inkl. leje af jolle, våddragt og redningsvest.        

700,- helårligt  

450,- efterårs medlemskab 


Sejler jollen kan lejes af klubben, hvis man ikke har sin egen. Se Pris for leje af joller.                

700,- helårligt

450,- efterårs medlemskab 


SUP, vandsport og windsurfer

700,- helårligt

450,- efterårs medlemskab 


Lodsejer                 

350,-


Jolleleje.

Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, du kan leje en jolle af klubben. 

Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber. Klubben sørger for klassebevis, målebrev og forsikring af jollen. 


Pris for leje af joller. 

Jolleleje går til vedligehold og indkøb af nye joller.

Optimist / Tera                300,-

Zoom / Laser / Feva        500,-


Jolleleje opkræves/indbetales separat.

Betales til sejlklubbens konto og mrk. med sejlernavn

Spar Nord Herning

9873 4561655435

Du skal betale for den jolletype du startede sæsonen i.

Der er ikke skrevet noget endnu