Jolleafdeling - ungdom

Velkommen til Sunds Sejlklubs jolleafdeling

I Sunds Sejlklub jolle afdeling kan du lære at sejle i optimistjolle og større joller.  

 • Vi har til formål at fremme interessen for sejlsport ikke mindst hos unge og nybegyndere.  
 • Vi kan tilbyde et godt klubliv i dejlige rammer og lægger vægt på, at sejlsport skal give gode oplevelser og nye kammerater.  
 • I Sunds Sejlklub er der plads til alle, hvad enten du ønsker at sejle hyggesejlads eller kapsejlads.   
 • Om vinteren er der klubaftner med bl.a. hygge, svømning, bowling og teori om sejlads.  

 

Img_3911
Ny sejler

Er du mellem 8-13 år og kunne du tænke dig at prøve kræfter med vores vandsjovs hold, eller springe direkte i en optimist jolle – det sker i trygge omgivelser med trænerne tæt på. 

Du meget velkommen til at komme og besøge os på en klubaften, for at se, hvad vi laver. 


Vi afholder løbende opstarts hold for helt nye sejler. mere info kommer senere.


Vi træner

Vi træner hver mandag og torsdag  

fra kl. 18:00 - 20:00 fra april og til oktober. 

For de mere øvede er der vintersejlads. 

 

Krav til sejlerne 

Du skal være 8 – 18 år. 

Du skal kunne svømme med svømmevest
Under "Holdoversigt- bliv medlem" i menuen er der flere informationer omkring de forskellige hold.

Medlemskab af sejlklubben

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil være medlem? 

Hvis du ønsker at blive medlem af Sunds- Sejlklub, kan du tilmelde dig på her på hjemmesiden eller kontakte os på nedenstående mails. 


Formand:  

Christina Christensen  

Tlf. 21 75 86 39   

KontaktformularAktiviteter/Information: 

Al information imellem træner sejlere og forældre foregår via vores App i Holdsport.

Det er derfor vigtigt, at I følger med for at se, om der er ændringer til dagens sejlads eller andre nyheder, som er relevant for netop dig. 

Desuden vil der være en del opslag på vores opslagstavle i klubhuset, det kan være kageliste, brovagtliste og diverse informationer om forskellige aktiviteter i klubben.

Jolleleje

Jolleleje.

Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, du kan leje en jolle af klubben. 

Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber. 

Klubben sørger for klassebevis, målebrev og forsikring af jollen. 


Pris for leje af joller.  

Jolleleje går til vedligehold og indkøb af nye joller.

Optimist                      400,-

Tera / Zoom / Laser   600,-

Feva tomandsjolle     1000,-       


Jolleleje opkræves separat via Holdsports Webshop.

Du skal betale for den jolletype du startede sæsonen i.


Regler for leje af jolle. 

Du har ansvaret for: 

Jollen og dens dele, bliver lagt på plads og rengjort efter brug. 

Daglig vedligeholdelse af jollen. 

At jollen er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. 

For sejlere der lejer joller af Sunds Sejlklub gælder følgende omkring skader og slitage på jollen: 

Ved skader på båden som følge af påsejling af anden jolle eller andre objekter, da er der en selvrisiko på 1.000 kr. (dog maks. reparationsudgiften). 

Klubben betaler for udgifter som følge af almindelige slitage på båden. 

Sejlere er dog selv ansvarlig for liner samt opdriftssække på jollen 

Forældreinddragelse

Jolleafdelingens eksistens forudsætter et vist forældreengagement, fordi alt arbejde i klubben kører på frivillig basis. Det er derfor nødvendigt, at alle forældre yder et bidrag for at ens barn kan få del i de mange fordele, som Sunds Sejlklub jolleafdeling tilbyder. 

 

Som ny forældre 

Som ny forældre er man de første gange kun forpligtet til at hjælpe sit eget barn med tilrigning, isætning af jolle og at være ved klubhuset, mens barnet er på vandet. Det er meget vigtigt for de nye sejlere, at de føler sig trygge og ved, at forældrene står klar inde på land, hvis barnet vælter og bliver ked af det ude på vandet. 

 

Forældreopgaver 

Forældrene til alle sejlerne forventes at bidrage til følgende arbejdsopgaver: 

 • Hjælp til træning 
 • Hjælp til sejlerne med vedligeholdelse af grej og jolle. 

 

Forældre til kapsejlere forventes også at: 

 • Hjælpe med jolletransport til stævner. 
 • Hjælpe til ved klubbens egne stævner. 
 • Opbakning i forbindelse med hjælp ved sociale arrangementer. 

 

Ansvaret for løsningen af de enkelte opgaver koordineres af bestyrelsen. For yderligere at synliggøre opgaverne laves et opslag i på klubbens opslagstavle, så ingen kan være i tvivl om, hvilke opgaver, der skal løses. Fordelingen af opgaver fordeles ligeligt over året og mellem de enkelte forældre.

Tørn liste/Brovagt

 Følgende aktiviteter dækkes af i forbindelse med træningen: 

 • Klargøring af følgebåd. (få følgebådene i vandet, tank monteret på motor, og bøjer i båden) 
 • Brovagt til at modtage sejlere, der bliver sendt ind.  
 • Oprydning (optagning af følgebåde, sørge for at sejlerne får tingene på plads i jollehuset og på jollepladsen samt aflukning jollehuset og sejlskuret. 

 

Brovagt:  

For at sikre, at der altid er nogle voksne tilstede, når børnene skal af sted på vandet og kommer ind igen, laves der hvert år en vagtturnus blandt forældrene. Se på opslagstavlen i klubhuset.  


Kagelisten:  

På træningsaftenerne skiftes sejlerne til at medbringe en forfriskning til efter sejladsen. Det kan være kage, boller, pølsehorn, frugt eller lignende. Serveringen er fælles og foregår efter afrigning og skippermøde. Se listen på opslagstavlen i klubhuset. 

Hvis du er forhindret, skal du selv bytte dato med en anden. Beklædning

Som sejler har du behov for noget udstyr, men som begynder behøver du ikke noget specielt. Regntøj og gummistøvler er en rigtig god start.  


Klubben har redningsveste, der kan lånes. 


Husk en pose med skiftetøj, da det ofte kan være meget koldt på vandet. 


Hvis du vil læse mere:

Her er der brochurer omkring beklædning og hvad udstyr på jollen hedder.

Sejltøj

Hvad hedder udstyret på Optimistjollen