Klubben

Klubben

Vi har mange forskellige aktiviteter, som optimistsejlads, jollesejlads, kølbåde, mini12m og surf & kite.


Sunds Sejlklub har til formål at fremme interessen for sejlsport ikke mindst hos unge og nybegyndere.


Herudover har Sunds Sejlklub til formål at varetage fælles interesser for sejlsportens udøvere og i den forbindelse arrangere kapsejladser, tursejladser m.m.


Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer som er valgt på generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er Sunds Sejlklubs øverste myndighed.


Medlemskab er helårligt og kontingent betales 15. april.


Alle aktive medlemmer har mulighed for at benytte sejlklubbens faciliteter på både træningsaftener og andre tidspunkter.


Hvis man har tegnet et familie medlemskab, kan hele familien deltage i sejlklubbens arrangementer.


Familiemedlemmer kan af og til benytte sig af klubbens både og joller, hvis de i forvejen har fået instruktioner i at sejle. Såfremt man ønsker, at benytte klubbens både regelmæssigt, betragtes man som aktiv medlem.


En god huskeregel er, at spørge trænere eller bestyrelsesrepræsentanter til råds, inden der igangsættes initiativer, eller såfremt man er i tvivl om noget.

 

Sunds sejlklub
Aabent11