Jolle leje

Jolle leje.

Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, du kan leje en jolle af klubben.
Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber.
Klubben sørger for klassebevis, målerbrev og forsikring af jollen.

Regler for leje af jolle.

Du har ansvaret for:

  • Jollen og dens dele, bliver lagt på plads og rentgjort efter brug.
  • Daglig vedligeholdelse af jollen.
  • At jollen er i sikkerhedsmæssigt forsvarligt stand.
  • For sejlere der lejer joller af Sunds Sejlklub gælder følgende omkring skader og slidtage på jollen:
  • Ved skader på båden som følge af påsejling af anden jolle eller andre objekter, da er der en selvrisiko på 1.000 kr. (dog maks. reparationsudgiften).
  • Klubben betaler for udgifter som følge af almindelig slidtage på båden.

Sejlere er dog selv ansvarlig for liner samt opdriftssække på jollen