Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november.

Bestyrelsen skal indkalde med mindst 4 ugers varsel via elektroniske medier (e-mail, hjemmeside etc.)

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år.

Se mere under vedtægter.

Indbydelses.

Generalforsamling 2014 – referat                     Regnskab 2013 – 2014

Generalforsamling 2013      Generalforsamling 2013 – referat

Generalforsamling 2012      Generalforsamling d. 2012-03-11 referat

Generalforsamling 2011      Generalforsamling d. 2011-11-12 referat     Regnskab 2010-2011