Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede drift af sejlklubben og har fordelt nogle hovedopgaver blandt sig, som det fremgår af nedenstående. Desuden er der en masse ansvarsopgaver som varetages af øvrige medlemmer.