Træningstider

I sejlsæsonen (april til oktober) sejler vi mandag og torsdag. Der er ingen planlagt træning i juli.

Mandag (kl. 18 – 20)
Jolletræning
Instruktør: variabel

Torsdag (kl. 18 – 20)
Jolletræning / SUP / Vandsport
Instruktør: variabel

Lørdag (kl. 10 – 12)
Vandsport / SUP / fri sejlads
Instruktør: variabel

Ang. start tid for træning er det vigtigt, at sejlerne er om klædte og klar til at tage på vandet.
Efter endt træning afholdes evaluerings skippermøde, som afsluttes med saftevand og kage.

Kageordning.

På trænings aftenerne skiftes sejler/forældre til at medbringe en forfriskning til efter sejladsen. Det kan være kage, boller, frugt eller lignende samt saftevand. Serveringen er fælles og foregår i klubhus efter skippermøde. D.v.s. at når det bliver ens tur, så medbringer man en forfriskning til sejlerne og sørger for at gøre det klar. Hvis du er forhindret, skal du selv bytte dato med en anden.