Jollesejler

 

Velkommen til Sunds-Sejlklubs jolleafdeling.

I Sunds Sejlklub jolle afdeling kan du lære at sejle i optimistjolle og større joller. Vi har til formål at fremme interessen for sejlsport ikke mindst hos unge og nybegyndere. Vi kan tilbyde et godt klubliv i dejlige rammer og lægger vægt på, at sejlsport skal give gode oplevelser og nye kammerater. I Sunds Sejlklub er der plads til alle, hvad enten du ønsker at sejle hyggesejlads eller kapsejlads. Klubben er baseret på frivilliges indsats i og omkring Sejlklubben. Sejlsæsonen er fra april og til oktober. Om vinteren er der klubaftner med bl.a. hygge, svømning, bowling og teori om sejlads. For de mere øvede er der vintersejlads.
Sunds Sejlklub blev i 2008 udnævnt som ungdomsvenlig sejlklub af Dansk Sejlunion.
Information:
Al information foregår primært på mail, sms og på vores hjemmeside www.sunds-sejlklub.dk. og via vores facebook gruppe Sunds Sejlklub jolleafdeling. Desuden vil der være en del opslag på vores opslagstavle i klubhuset, det kan være kageliste, brovagtliste og diverse informationer om forskellige aktiviteter i klubben. Det er derfor vigtigt, at I dagligt kigger jeres mail og evt. på hjemmesiden for at se, om der er ændringer til dagens sejlads eller andre nyheder, som er relevant for netop dig.
 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil være medlem.
Hvis du ønsker at blive medlem af Sunds- Sejlklub, kan du kontakte os på nedenstående mails.
Formand: Christina Christensen Tlf. 21 75 86 39  Mail: formand@sunds-sejlklub.dk

Du er også meget velkommen til at komme og besøge os på en klubaften som er torsdag aften mellem kl. 18- 20 og se hvad vi laver.
Du kan mere se under: Klubben – Kontakt

Sejlerskole.
Er du mellen 8-13 år og kunne du tænke dig at prøve kræfter med at sejle, så mød op med dine forældre til informationsmøde i Sunds Sejlklub. Se yderlige informationer under Sejlerskole.

Aktiviteter.
Se planlagte aktiviteter for jolleafdelingen i kalenderen på forsiden af hjemmesiden eller under: Klubben – Kalender.

Andre nyttige informationer/dokumenter:
Brovagt: For at sikre, at der altid er nogle voksne tilstede, når børnene skal af sted på vandet og kommer ind igen, laves der hvert år en vagtturnus blandt forældrene. Se på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden under træningstider.

Kagelisten: På træningsaftenerne skiftes sejlerne til at medbringe en forfriskning til efter sejladsen. Det kan være kage, boller, pølsehorn, frugt eller lignende. Serveringen er fælles og foregår efter afrigning og skippermøde. Se på opslagstavlen i klubhuset og på hjemmesiden under træningstider.