Ungdomsvenlig Sejlklub

Sunds Sejlklub blev  i 2008 udnævnt til Ungdomsvenlig Sejlklub.

Hvad dette indebærer kan i læse meget mere om på Dansk Sejlunions hjemmeside.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Sunds Sejlklub, som arbejde målbevist på, at klubben kunne udnævnes til Ungdomsvenlig Sejlklub under Danske Bank Cup.
Målet lykkedes og Dansk Sejlunions formand kom på selve dagen og overrakte os beviset herpå.

På denne side kan i læse om hvilke politikker, handlingsplaner m.m. Sunds Sejlklub fremover som minimum vil efterleve.

Børneattest.

Ifølge lovkrav skal der udfærdiges en børneattest ved nyansættelse af trænere, instruktører, holdledere og assistenter, som er fyldt 15 år eller derover og som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der kan kun indhentes oplysninger, såfremt trænere, instruktører, holdledere og assistenter giver sit samtykke. Hvis pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke træne i klubben.

Forældrepolitik.

Sunds Sejlklub eksistensgrundlag er baseret på frivillig arbejdskraft. Derfor gør sejlklubben en stor indsats for at inddrage forældrene i dette arbejde, for uden dem kan klubben ikke fungere.

Ved opstart af sejlerskolen, hvor vi rekrutterer hovedparten af vore ungdomssejlere, afholdes et opstarts møde. Her orienteres forældrene om, hvad der forventes af dem i Sunds Sejlklub og nedenstående ses nogle punkter med hvad forældrene bør gøre.

 • Deltage i afvikling af træningsaftener.
 • Tage med til stævner og på sommerlejr, evt. hjælp med transport af joller m.m.
 • Hjælpe med vedligeholdelse af både og materiel.
 • Deltage i brovagt, ”køkkentjans” – kage/madordning.

Der afholdes forældremøde ved sæsonstart for ”gamle” og nye sejler-forældre. Her fordeles forældrene efter ønske, i de enkelte udvalg og der udfærdiges en sæsonplan for brovagt og ”køkkentjans” – kage/madordning.

Derudover vil sejlklubben gerne opfordre forældrene til at assistere med træning og isætning/optagning af joller/gummibåd.

Der udfærdiges en sæsonplan for træning.

Medens børnene er på vandet, er det ønskeligt, at forældrene er behjælpelige med forfaldende arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af klubhus og udenoms arealer.

Forældre opfordres til selv at prøve kræfter med en af klubbens joller – evt. Mini 12 m – medens børnene er på vandet. Så kan forældrene bedre få et indblik i børnenes sunde fritidsinteresse.

Trænerpolitik.

I nedenstående benævnes jolletrænere, forældre (hjælpetrænere) og surf instruktører som træner.

Sunds Sejlklub eksistensgrundlag er baseret på frivillig arbejdskraft og trænere er derfor generelt ikke lønnet. Der kan gives støtte til ungdomstrænere i form af beklædning eller andet i forhold til den enkeltes indsats.

Som træner bliver man ”set op til” af sine sejlerelever og vil fremstå som et forbillede. Dette ansvar forventes det, at træneren vil gøre sit bedste for at leve op til. Her følger et par kriterier, der som minimum bør overholdes, for at blive en god træner:

 • Træneren skal optræde pædagogisk og som ligeværdig part med sine sejlere.
 • Træneren møder altid op i god tid før sine sejlere.
 • Træneren sørger for at finde en afløser, hvis man bliver forhindret.
 • Træneren har planlagt aftenens undervisning.

Klubbens trænere bør gennemgå Dansk Sejlunions træner, junior og ungdomsinstruktørkurser og udgifter hertil betales af Sunds Sejlklub. Efter endt kursus forpligter træneren sig til at undervise i klubben, det år kurset er blevet erhvervet og det efterfølgende år.

Trænergruppen planlægger ved sæsonstart årets træning og målsætning. Hertil benyttes Diplom sejlerskole. Under planlægningen bør der lægges stor vægt på, at få et socialt islæt integreret i træningen, da det er medvirkende til fastholdelse af nye sejlere. Der findes om muligt en ”venskabsklub” som ”sparringspartner”.

Sejlerne trænes på 3 niveauer – begyndere (sejler/surfskole) let øvede og øvede. Trænerne inddeler sejlerne i hold efter kvalifikationer. Det er målet at have en udannet træner pr. hold.

Når træneren skønner, at sejlerne har de nødvendige kompetencer, til at træne selv, så bør de opfordre sejlerne til selvtræning. Derudover bør de opfordre alle sejlere til at deltage i træningssamlinger og stævner.

Ifølge lovkrav skal der udfærdiges en børneattest ved nyansættelse af trænere, instruktører, holdledere og assistenter, som er fyldt 15 år eller derover og som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Der kan kun indhentes oplysninger, såfremt trænere, instruktører, holdledere og assistenter giver sit samtykke. Hvis pågældende ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke træne i klubben.

Handlingsplan.

Sunds Sejlklub har opsat nedenstående punkter, som er udgangspunkt for sejlklubbens handlingsplan for ungdomsafdelingen.

 • Rekruttere flere medlemmer.
 • Gøre mere for at fastholde vore medlemmer.
 • Arrangere lokale arrangementer.
 • Udarbejder et ”forældrehæfte”.
 • Arrangerer stævne.
 • Fællestræning surf/jolle andre klubber.
 • Sociale arrangementer.
 • Nye spændene joller.
 • Opsøge og indgå nye sponsoraftaler.
 • Godkendes til ungdomsvenlig sejlklub.

Hermed følger en uddybende forklaring til ovenstående punkter.

1. Rekruttere flere medlemmer.
Sunds Sejlklub har udarbejdet en planche til opsætning, hvor vi kan ramme den rigtige målgruppe til rekruttering for vores ungdomsafdeling, som eksempelvis på skoler, idrætsklubber m.m. Derudover benytte vi os af de lokale aviser, så snart der er den mindste mulighed for at få sat artikler og sejlerbilleder i aviserne. Sejlklubben afvikler sejlerskole og surfskole. Sejlklubben deltager i ”Aktiv sommer”, hvor skoleelever kan komme ud og prøve at sejle.

2. Gøre mere for at fastholde vore medlemmer.
Sunds Sejlklub vil gøre et stykke arbejde for at fastholde de unge sejlere, specielt de unge fra +13 år. Sejlklubben har anskaffet 2 Zoom 8 joller og har indenfor nærmeste fremtid planer om, at anskaffe sig flere. De sejlere der er til mere action, får lov at prøve kræfter med et surfbræt, så vi kan fastholde dem i klubbens surfafdeling.

3. Arrangere lokale arrangementer.
Sunds Sejlklub har planer om, at lave et eftermiddags arrangement for Sunds fritidshjem. Det er planen, at der skal afholdes andre lignende arrangementer.

4. Udarbejder et ”forældrehæfte”.
Sunds Sejlklub har allerede lagt planer om udarbejdelse af et forældrehæfte.

5. Arrangerer stævne.
Sunds Sejlklub afvikler ”Danske Bank Cup”, hvilket er et af de stævner der er størst deltagelse til i Limfjordskredsen.

6. Fællestræning surf/jolle andre klubber.
Sunds Sejlklub afholder fællestræning, hvor surf og jolleafdelingen mødes og hvor man prøver at ”bytte” udstyr. Surfafdelingen har de sidste 3 år haft et samarbejde med Skive Windsurfing Klub, hvor de mødes til sejlads, grill og hygge. Der sejles om en klubpokal, som den vindende klub får med sig hjem, derudover er der sponsoreret lodtrækningspræmier. Jolleafdelingen er i øjeblikke ved at se, om de kan få et lignende samarbejde i gang med Ringkøbing Sejlklub.

7. Sociale arrangementer.
Surfafdelingen arrangerer klubturer, grillaftner m.m. i løbet af sejlsæsonen med stor deltagelse og succes. Jolleafdelingen vil i fremtiden planlægge på lignende arrangementer. Der er også planer om en fælles klubtur for alle afdelinger, indenfor nærmeste fremtid. Der arrangeres bowling, rullehockey, film-/hyggeaftner, ”forbudt for voksne” m.m. i vintersæsonen. Disse aftner fastholdes evt. udbygges, da det er med til at give et godt sammenhold og fastholde vore medlemmer.

8. Nye spændene joller.
Sunds Sejlklub har sendt ansøgninger og søgt sponsorater, som gerne skulle udmønte sig i 2 nye og spændende FEVA joller til sejlklubben allerede i år. De skulle så gerne være med til at fastholde, de der normalt ”zapper” videre (+13 år).

9. Opsøge og indgå nye sponsoraftaler.
Sunds Sejlklub vil gøre et stort arbejde, med at opsøge og indgå nye sponsoraftaler.

10. Godkendes til ungdomsvenlig sejlklub.
Sunds Sejlklub vil ansøge om godkendelse til ungdomsvenlig sejlklub, hos Dansk Sejlunion i 2008 og fremadrettet søge fastholdelse af denne godkendelse.

Ovenstående handlingsplan er godkendt af Sunds Sejlklubs bestyrelse og vil blive offentliggjort til klubbens medlemmer.

Før sejlads: 

 • Den aftenansvarlige sørger for, at der låses op til Sejlklubbens faciliteter.
 • Hjælperne klargør ledsagebådene med benzintanke, fordeler bøjer efter trænernes anvisning, starter motor.

Under sejlads:

 • Brovagten hjælper sejlerne i vandet, flytter jollevogne m.m.
 • Brovagten skal blive i nærheden af broen, så længe der er sejler på vandet, så han/hun kan assistere sejlerne, når de kommer ind.
 • Brovagten skal klargøre kage og saftevand til sejlerne.

Efter sejlads:

 • Brovagten hjælper sejlerne i land.
 • Hjælpere sørger for at benzintanke bliver fyldt, bådene er fortøjet forsvarligt, bøjer og andet materiel kommer tilbage på plads.
 • Skippermøde for alle sejler, senest 10 min. efter den sidste jolle for holdet er kommet i land.

Efter skippermøde kage og saftevand med sejlerne i klubhuset.

Den ansvarlige træner kontrollerer, at klubhus er pænt og ryddeligt, at der ikke ligger grej på jollepladsen, at benzintanke er tilbage i benzinskuret, div. skure og depot rum er aflåst.

De træningsaftener hvor der skal pakkes til stævner, må dette ikke forsinke skippermødet.

 

Træning / trænere se her.

 • Trænere møder 10 minutter før og åbner for sejl m.m.
 • Skippermøde før bådene søsættes.
 • Af hensyn til dine kammerater, så vær klar til tiden, så alle kan sejle ud senest kl. 18.45.
 • Husk at hjælpe hinanden med at afrigge jollerne og få dem på plads.
 • Sørg for at holde jollerne ved lige og afvask dem efter endt sejlads.
 • Skippermøde efter afrigning.