Tilmelding

    KONTINGENT 2016

Sidste rettidige indbetaling af dit kontingent er den 15. april 2016

Koden til klubhuset vil blive fremsendt pr. mail eller brev, når dit kontingent er registret.   

Husk at koden er personligt og må ikke udleveres til andre.

Kodelåsen kodes om den 1. maj 2016.

Tilmelding foregå via medlemssystemet Conventus. Det betyder, at du foretager tilmelding direkte fra vores hjemmeside.

Betalingen vil dog stadig forgå via bank overførelses til Spar Nord – Reg.nr. 9873 Konto.nr. 4561655435. (Ved indbetaling: Husk at angive navn)

Du skal klikke på boksen ud for det medlemsskab, du skal have.

Hvis du har været medlem af SUS skal du tilmelde dig som ”Allerede medlem”. Indtast dit mobil nummer eller e-mail og adgangskode.
Hvis du mangler en adgangskode vælger du bare “Glemt adgangskode” og du får så en sms med koden.
Det er altid muligt at tilmelde sig som ”Nyt medlem”. Det er så nødvendigt at indtaste alle stamdata.
Ved tilmelding er det vigtigt at tilmelde medlemmet og ikke forælderne på et hold.
Det er vigtigt at vælge den rigtige mail adresse og mobilnummer, da kommunikationen vil foregå til disse.
Eksempelvis kan det være en ide at bruge forældrenes e-mail, men de store børns mobilnummer.

Når du er tilmeldt og kontingentet indbetalingen er registeret, vil du modtage en mail fra kasseren i klubben.

Der kan være problemer, hvis ikke i bruger den mobilnr som er opgivet til sejlklubben, så kontakt Lone – Mail:  lone.hoejgaard@mvb.net  

Du skal klikke på boksen (Tilmeld) ud for det medlemsskab, du skal have.

Nye sejlere efter endt sejlerskole m. optimist jolleleje (resten af året) 250,-

Junior 0-18 år                                                                           550,-

  Junior 0-18 år m. optimist jolleleje                                        950,-

Junior 0-18 år m. storjolle leje – Zoom8,Tera                     1150,-

  Senior over 18 år                                                                      650,-

  Senior over 18 år m. stor jolleleje – Zoom8, Tera               1250,-

  Familie (1 aktiv)                                                                        800,-

Familie m. optimist jolleleje                                                    1200,-

Familie m. storjolle leje – Zoom8, Tera                                  1400,-

Passiv medlen                                                                             300,-
– har ikke stemmeret og får ikke udleveret koden til klubhuset

Lodsejer medlemskab                                                               300,-
– kun for lodsejer ved Sunds sø, får udleveret koden til bomrummet

Indbetaling sker via. bank overførelse til Spar Nord
Reg.nr. 9873 Konto.nr. 4561655435 (Ved indbetaling: Husk at angive navn)

Sunds Sejlklub er underlagt visse regler for brug af søen – se reglerne her

Jolle leje.

Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, men du kan leje en jolle af klubben.

Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber.

Klubben sørger for klassebevis, målerbrev og forsikring af jollen.

 

Regler for leje af jolle.

Du har ansvaret for:

  • Jollen og dens dele, bliver lagt på plads og rengjort efter brug.
  • Daglig vedligeholdelse af jollen
  • At jollen er i sikkerhedsmæssigt forsvarligt stand
  • For sejlere der lejer joller af Sunds Sejlklub gælder følgende omkring skader og slidtage på jollen:
   1. Ved skader på båden som følge af påsejling af anden jolle eller andre objekter, da er der en selvrisiko på 1.000k kr. (dog maks. reparationsudgiften)
   2. klubben betaler for udgifter som følge af almindelig slidtage på båden
   3. Sejlere er dog selv ansvarlig for liner samt opdriftssække på jollen