Kage/brovagt

 

Brovagten hjælper med i og optagning af joller, hjælper sejler der kommer i land. Medbringe kage og saftevand – lave kaffe + servering og oprydning efter socialt samvær i klubhuset når træning er slut.

Denne opgave går på skift mellem alle forældre, det er din opgave at holde øje med, hvor når det er din tur.