Spar Nord Cup 2020

Sunds Sejlklub indbyder til jollestævne

Lørdag d. 20. juni 2020

Det er med stor fornøjelse, at vi indbyder til Spar Nord Cup. Stævnet er åbent for Optimist A, B, C, Tera, Zoom8, E-joller og Laser. Program og stævnekoncept vil løbende blive tilpasset efter de gældne corona-restriktioner. Træner/forældreribs bliver begrænset til absolut minimum og skal samtidig indgå i sikkerhed og bane-opgaver. Der sejles efter ISAF´s regler for kapsejlads 2017-2020 med Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter og klasseregler for de pågældende klasser. Sejladsbestemmelser udleveres ved registrering, og forefindes på den officielle opslagstavle. Joller skal være ansvarsforsikrede.

Tidsplan:

Kl. 9.30 Skippermøde og start herefter.

Kl. 16.30 Alle er på land og præmieoverrækkelse.

Startgebyr: En mandsjolle 150 kr.

Bane: Der sejles på to baner.

Pointsystem: Lavpointsystem.

Præmier: Der er præmier til hver 3. startende optimist og til hver 5. startende i de øvrige klasser.

HUSK selv at tage madpakke med

Tilmelding: Senest d. 18. juni.

Tilmelding og betaling via https://sunds-sejlklub.nemtilmeld.dk/

Vi glæder os til at se dig!

Forside