Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

mandag den 18. november 2019 kl. 19.00.

Vi vil gerne indkalde til generalforsamling i Sunds Sejlklub, men frygt ikke generalforsamling i Sunds sejlklub plejer at være en lille hyggelig gennemgang af året der er gået, og en gennemgang af hvad bestyrelses forventer sig af det kommende år, men her er også mulighed for at I kan komme frem med jeres ideer og ønsker til klubben.

Vi håber mange vil møde op, og støtte op om det gode arbejde i klubben til en hyggelig aften, med klubben i centrum.

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent:

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamling.

6. Valg til bestyrelse:

7. Valg af revisorer:

8. Eventuelt

Forside