Generalforsamling

Bestyrelsen for Sunds Sejlklub indkalder

hermed i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling

i sejlklubbens lokaler

Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00.

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent:
  2. Formandens beretning samt beretning fra afdelingerne
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt budget 2011
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag – forslag sendes til e-mail: formand@sunds-sejlklub.dk
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt:

 

Bestyrelsen

Sunds Sejlklub

Forside