Generalforsamling

Kære medlemmer

Vi vil gerne indkalde til generalforsamling.
Vi håber mange vil møde op, og støtte op om det gode arbejde i klubben, vi vil gennemgå det forgangene år og løfte sløret for planerne i den kommende sæson.
Har du idéer til hvordan klubben kan udvikler sig fremover, vil der også være mulighed for at lufte dine tanker for bestyrelsen og øvrige medlemmer, alle idéer modtages.
Håber på at se mange til en hyggelig aften, med klubben i centrum.

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af dirigent: 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 14 inden generalforsamling.

6. Valg til bestyrelse: 

8. Valg af revisorer:

9. Eventuelt:

Håber at se dig

Forside